NAVIGASI

Imamah Imam Mahdi Afs dalam Riwayat Syiah dan Sunni

Kategori: Mahdawiyah

ICC Jakarta – Imamah Imam Mahdi Ajf bermula pada usia lima tahun dan pada masa ini, Allah Swt menganugerahkan hikmah dan menjadikannya sebagai tanda bagi orang-orang sedunia sebagaimana Allah Swt menganugerahkan hikmah kepada Nabi Yahya ketika masih berusia belia dan menjadikannya sebagai imam sebagaimana Allah Swt menjadikan Nabi Isa As sebagai nabi di dalam ayunan. Terdapat banyak riwayat dari Nabi Muhammad Saw yang dinukil oleh kaum Muslimin (Sunni-Syiah) yang menegaskan tentang imamah Imam Mahdi Ajf dan setelah Nabi Muhammad, terdapat beberapa riwayat dari Amirul Mukminin Ali As dan kemudian setelah itu satu per satu Imam Syiah hingga ayahnya Imam Askari As yang menegaskan tentang imamah putranya di hadapan orang-orang yang dipercaya penganut Syiah. Kebangkitan reformer dunia tidak terkhusus bagi Syiah atau firkah dalam Islam melainkan juga mencakup bangsa-bangsa non Muslim lainnya yang meyakini akan datangnya The Messiah; bedanya Syiah Dua Belas Imam meyakini bahwa reformer itu adalah seseorang yang telah ditentukan yang telah lahir pada tahun 256 Hijriah dan masih hidup hingga kini.

Sabda-sabda Rasulullah Saw dalam riwayat-riwayat Syiah

Di antara riwayat yang dinukil dari Rasulullah Saw yang menjelaskan imamah Imam Keduabelas adalah sebuah riwayat yang disabdakan Nabi Muhammad Saw kepada Imam Husain As: “Engkau adalah Sayid (Tuan) putra Sayid; Engkau adalah Imam putra Imam; Engkau adalah Hujjah putra Hujjah. Engkau adalah ayah 9 Hujjah dari keturunanmu yang kesembilann”ya adalah Qaim (yang bangkit) (Al-Shaduq, ‘Uyun Akhbār al-Ridhā As, jld. 1, hlm. 56)

Sabda-sabda Rasulullah Saw  dalam Riwayat-riwayat Sunni

  • Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dengan sandaran beragam menukil dari Jabir bin Samrah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Akan terdapat 12 Khalifah (atau Amir menurut sebagian riwayat yang akan memerintah) dan kesemuanya dari Quraisy.”( Musnad Ahmad, jld. 5, hlm-hlm 86-90, 92-101, 106-108.)
  • Dalam sebuah hadis terkait dengan mikraj yang disebutkan dalam Maqtal Kharazmi bahwa Rasulullah Saw menyebutkan satu per satu nama Imam Syiah dan Imam Mahdi Ajf sebagai Imam terakhir dari silsilah para Imam dan dipandang sebagai Imam yang akan menuntut balas terhadap musuh-musuh Allah ( Al-Kharazmi, Maqtal al-Husain Alaihi al-Salam, al-Juz al-Awwal, hlm. 146-147.)
  • Ummu Salamah: “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Mahdi dari keluargaku dan dari keturunan Fatimah.” (“المهدي من عترتي من ولد فاطمة” Sunan Abi Daud, 4/107, hadis 4284; Sunan Ibnu Majah, 2/1368, hadis 4086; Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, 4/601, hadis 8672; al-Durr al-Mantsur, 7/484; Mizan al-I’tidal, 3/160, hadis 5959; sesuai nukilan dari Muntakhab Fadhail al-Nabi wa Ahlubaitihi As min al-Shihah al-Sittah wa Ghairuha min al-Kutub al-Mu’tabarah ‘inda Ahlusunnah, hlm. 373. Demikian juga silahkan lihat, al-Suyuthi, al-Hawi lil Fatawa, jld. 2, hlm. 214.)
  • Imam Ali: “Rasulullah Saw bersabda, ‘Mahdi berasal dari kami Ahlulbait dan membereskan urusannya dalam satu malam.” ( «‌المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلة» Sunan Ibnu Majah, 2/1367, hadis 4058; Musnad Ahmad, 1/136, hadis 646; Hilyat al-Auliyah, 3/177; al-Durr al-Mantsur, 7/484; Mushannaf Abi Syaibah, 8/678, hadis 190; sesuai nukilan dari Muntakhab Fadhail al-Nabi wa Ahlubaitihi As min al-Shihah al-Sittah wa Ghairuha min al-Kutub al-Mu’tabarah ‘inda Ahlusunnah, hlm. 372.)
  • Rasulullah Saw bersabda, “Apabila tidak tersisa kecuali sehari dari umur dunia maka Allah Swt akna memanjangkan hari itu hingga seseorang dari Ahlulbait yang akan bangkit dan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman.” (Sunan Abi Daud, 4/107, hadis 4283; al-Durr al-Mantsur, 7/484; Misykat al-Mashabih lil Khatib al-Tabrizi, 3/170, hadis 5452; Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 8/678, hadis 194; sesuai nukilan dari Muntakhab Fadhail al-Nabi wa Ahlubaitihi As min al-Shihah al-Sittah wa Ghairuha min al-Kutub al-Mu’tabarah ‘inda Ahlusunnah, hlm. 372)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2021 Islamic Cultural Center Jakarta. All Rights Reserved.