Fikih Info ICC Khutbah Jumat Uncategorized

Tanya Jawab Seputar Puasa


Bolehkan puasa nazar digabungkan dengan puasa bulan ramadhan???
Contoh : saya bernazar apabila mendapatkan sesuatu untuk berpuasa selama 3 hari.

Di bulan Ramadhan setiap orang yang berpuasa tidak dapat berniat puasa selain puasa bulan Ramadhan, entah puasa itu wajib baginya seperti puasa nadzar atau tidak seperti musafir.[1] Karena itu puasa nadzar (atau musafir) di bulan Ramadhan tidak sah.

[1]. Imam Khomeini, Najâh al-Ibâd, hal. 151, Masalah 3, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Khomeini Qs,Teheran, Cetakan Pertama, 1422 H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *