Sejarah

Kisah Nabi Khidir dalam al-Qur’an

ICC Jakarta – Salah satu kisah yang terkenal yang disebutkan oleh al-Qur’an mengenai kebijaksanaan dan hikmah orang-orang terdahulu ini terekam dalam Surat al-Kahfi: 74 yang artinya, “Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: “Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah […]

Sejarah

Pengaruh Komunal dan Sosial Asyura

ICC Jakarta – Kisah Asyura yang terjadi pada tahun ke 61 H akan dikenang sepanjang sejarah. Kejadian ini akan menjadi poros dan pusat gerakan sejarah Syiah. Dengan mengenang tragedi ini, spirit orang-orang Syiah menjadi bergelora dan boleh jadi tiada satu pun bangsa, komunitas, masyarakat yang terbentuk dari sebuah budaya semacam ini. Sayid Hasan Nasrallah yang menjadi lokomotif […]

Sejarah

Sejarah Masjid

  ICC Jakarta – Pada masa kini, masjid ada dimana-mana, baik masjid jami ataupun masjid biasa yang ada disetiap perkampungan-perkampungan masyarakat. Namun bagaimana sebenarnya sejarah masjid pada pertama kalinya? Kita akan menguraikannya. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Ketika Nabi Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah beliau singgah di Quba selama seminggu. Atas […]

Sejarah

Kisah Hamzah: “Jika kamu bersabar, itulah yang lebih baik bagimu.”

ICC Jakarta – Hamzah bin Abdul Muththalib yang memiliki gelar Asadullah, Asadur-Rasulullah dan Sayyidu Syuhada adalah paman Nabi dan merupakan salah seorang pejuang yang syahid pada perang Uhud. Hamzah adalah pendukung utama dakwah Nabi, bahkan diriwayatkan meskipun ia belum masuk Islam, ia selalu menjaga Nabi Saw dari gangguan kaum Musyrikin. Ia termasuk pembesar dan tokoh suku Quraisy. […]

Sejarah

Hijrah Rasulullah Ke Madinah Demi Kemajuan Islam

ICC Jakarta – Selama di Mekkah, Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya mendapatkan ganguan, siksaan dan ancaman. Secara umum kaum Muslimin harus menghadapi kondisi yang sangat pelik dan sulit. Pada tahun kesepuluh bi’tsat, tidak lama setelah keluarnya Bani Hasyim dari Sy’ib, Abu Thalib  dan Khadijah  berpulang ke rahmatullah dan setelah itu tekanan pihak Quraisy kepada kaum […]

Sejarah

Kisah Ashabul Kahfi: Upaya Untuk Memahami Ma’ad

ICC Jakarta – Dalam masalah tidur panjang para pemuda kota Afsus (Ashabul Kahfi) yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, mungkin saja akan menimbulkan keraguan pada beberapa orang dan mereka menganggap hal ini tidak relevan dengan parameter-parameter ilmiah. Oleh karena itu, mereka menempatkan peristiwa ini sederet dengan khayalan dan dongeng belaka, karena: Pertama, usia panjang yang […]

Sejarah

Pelajaran Penting Dari Perang Khandaq

ICC Jakarta – Berbicara tentang sejarah perang khondaq yang terjadi pada tahun kelima hijrah, dan keberhasilan umat Islam menerapkan taktik penggalian parit dalam perang ini hingga membuat gagal totalnya rencana penyerbuan dari pasukan tentara kafir Quraisy beserta sekutunya dari sebagian golongan Yahudi, tidak bisa lepas dari nama Salman Al Farisi. Dialah tokoh yang menyumbangkan ide dan […]

Sejarah

Mengenal keimanan Ibunda Baginda Nabi Muhammad Saw

ICC Jakarta – Untuk mengetahui sejarah tokoh-tokoh besar, tidak ada salahnya, bahkan sangat baik jika pengenalan terhadap tokoh-tokoh yang dimaksud dimulai dari pengenalan orang tua mereka sehingga kita akan mengetahui bagaimana cara mendidik mereka sehingga bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dan memiliki karakter yang mulia. Misalnya jika kita ingin mengetahui sejarah Nabi Muhammad Saw, maka […]