NAVIGASI

Keutamaan Tawakal

Kategori: Maarif Islam

ICC Jakarta – Kemuliaan dan martabat di sisi masyarakat adalah  buah dari tawakal kepada Allah Swt. Orang yang bertawakal tidak pernah bergantung kepada orang lain, sebab ia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Swt. Ia tidak pernah merendahkan dirinya demi mencapai harta dan jabatan, sehingga martabat dan kemuliaannya tetap terjaga. Ilmu pengetahuan, industri, seni dan teknologi, menjadi […]

Baca lebih lanjut

Tawakal Dalam Pandangan Agama

Kategori: Akhlak

ICC Jakarta – Kita sering mendengar anjuran untuk bertawakal. Namun sejauh manakah al-Quran mengajarkan kita dalam menjalani tawakal ini? Kata tawakal berakar pada kata dasar “wikâlah.” Dalam kamus islami, kata ini berarti bahwa seseorang menjadikan Allah Swt sebagai tempat bersandar yang muthma’inn (yang menenangkan) hatinya, dan ia menyerahkan segala urusan kepada-Nya.. Dalam sebuah hadis, Rasul saw […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2021 Islamic Cultural Center Jakarta. All Rights Reserved.