Ahlulbait

Wilayah Takwini Imam Mahdi Afs

ICC Jakarta – Siapakah Shâhib al-Zamân itu? Apabila yang dimaksud adalah Imam Mahdi bukankah hal ini meniscayakan syirik? Lantaran pemilik ruang dan waktu, bumi dan masa adalah Allah Swt. Redaksi kata shâhib dalam bahasa Arab bermakna teman, kawan, sahabat, semasa, seseorang yang menyertai bukan bermakna pemilik yang biasanya terlintas dalam benak orang-orang yang berbahasa Indonesia atau yang […]

Ahlulbait

Keutamaan Imam Ali As dalam Al-Qur’an

ICC Jakarta – Ayat-ayat yang turun berkaitan dengan keutamaan Imam Ali as sangat banyak.  Ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 300 ayat berkenaan dengan beliau.  Berikut ini kami hanya akan menyebutkan beberapa saja dari ayat-ayat yang dimaksud: Ayat Mubāhalah فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ […]

Ahlulbait

Sanad dan Kandungan Khutbah Syiqsyiqiyyah

ICC Jakarta – Khutbah Syiqsyiqiyyah adalah khutbah Imam Ali As yang termaktub dalam Nahjul Balaghah. Seluruh Syiah dan sebagian Sunni meyakini bahwa Khutbah Syiqsyiqiyyah adalah khutbah yang disampaikan Imam Ali As. Khutbah ini dikutip dalam beragam literatur – terkadang dengan menyebutkan sanad dan terkadang tanpa sanad.Sebagian dari literatur ini meriwayatkan khutbah ini dari Sayid Radhi […]

Ahlulbait

Kelahiran Sang Pelita Penerang Umat

ICC Jakarta – Imam Hadi as, manusia suci keturunan Rasulullah Saw. Pada tahun 212 Hijriah, Imam Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Imam Hadi terlahir kedunia. Sejarah kehidupan manusia suci ini sangat cemerlang dan upayanya yang gigih dalam membimbing umat beliau diberi gelar al-Hadi atau pembimbing. Tak diragukan lagi mengenal dan mendekatkan diri kepada manusia […]

Ahlulbait

Fatimah Ibu Segala Kebaikan

ICC Jakarta – Fathimah as dibesarkan di rumah manusia terbesar. Ayahnya adalah Muhammad utusan Allah dan pembawa risalah ilahi demi menyempurnakan manusia. Ibunya adalah Khadijah, perempuan agung dan muslimah pertama dalam sejarah. Sejak kecil, Fathimah mempelajari pengetahuan di sekolh wahyu. Ayahnya, guru terbaik manusia yang mengarahkan cahaya wahyu pada Fathimah dan memenuhi hati yang suci dengan hakikat ilahi. Telinga […]

Ahlulbait

Kedudukan Mulia Sayyidah Zahra as

ICC Jakarta – Budaya arab jahiliah masih melekat di benak para sahabat nabi mengenai perilaku mereka kepada wanita, sebagian menganggap rendah dan meremehkan kedudukan wanita , tetapi Rasulullah saww, menunjukkan dengan terang-terangan kepada umatnya penghoramatan kepada putrinya tercinta Sayyidah Zahra as, selain daripada penghormatan itu didasari oleh makam dan kedudukan yang tinggi Sayyidah Zahra as, […]

Ahlulbait

Fatimah Zahra as, Perwujudan Ayat Tathhir

Dalam ayat 33 surat al-Ahzab,[1] Allah swt menjelaskan keutamaan Ahlul Bait as. Ayat Tathhir merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang istri-istri Nabi saww. Namun, perlu diketahui bahwa ayat Tathhir tidak ditujukan kepada istri-istri Nabi saww. Ayat tersebut merupakan ayat yang independen dan tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh berbagai riwayat […]

Ahlulbait

Keluasan Ilmu Imam Ali as menjadi Sumber Ilmu bagi Kaum Muslimin

ICC Jakarta – Ibnu Abil Hadid seorang tokoh terkemuka pada abad 7 H/628, bermazhab Sunni dalam mukaddimah syarah Nahjul Balaghah menulis, “Apa yang harus kukatakan tentang seorang laki-laki yang musuhnya juga tidak mengenalnya kecuali dengan keutamaannya dan mereka tidak dapat mengingkari dan menyembunyikan kebaikan itu. Semua mengetahui bahwa Bani Umayyah menjarah bagian Timur dan Barat negara-negara Islam. […]