Ahlulbait

Teladan Imam Ali as: Menunaikan Shalat Di awal Waktu

ICC Jakarta – Ketika Ali bin Thalib as sedang berhadapan dengan pasukan Muawiyah di perang Shiffin, beliau as menerawang ke langit untuk mencari tahu, adakah waktu shalat sudah tiba. Ibnu Abbas berkata, “Wahai Imam Ali. Apa yang Anda lakukan?” Beliau as berkata, “Aku menantikan tenggelamnya matahari untuk melakasanakan shalat.” Ibnu Abbas berkata, “Meskipun kita sedang […]

Ahlulbait

Kelahiran Sang Karim Ahlul Bayt As

ICC Jakarta – Nuansa religi dan berkah bulan Ramadhan terasa kental sekali saat ia sudah menginjak hari pertengahan bulan suci ini. Kegiatan buka bersama tampak lebih meriah dan semangat infak terlihat sangat kentara di tengah masyarakat. Di setiap sudut jagad ini, kaum Muslim kerap menerima undangan untuk buka bersama dan semua berbicara tentang kedermawanan Ahlul Bait […]

Ahlulbait

Pemerintahan Global Imam Mahdi

ICC Jakarta – Setiap pertengahan bulan Sya’ban atau Nisfu Sya’ban dan setiap hari Jumat, para pecinta Ahlul Bait selalu memperbarui baiat dan komitmennya kepada Imam Mahdi af. Mereka senantiasa mengingat dan mengharap kemunculannya. Beliau merupakan keturunan para nabi seperti Adam yang menjadi Khalifatullah, seperti Nuh yang mengantarkan manusia ke kapal penyelamat, seperti Musa yang kelahirannya disembunyikan, […]

Ahlulbait

Imam Mahdi as: Sang Juru Selamat Dunia

ICC Jakarta – Keberadaan khalifah di muka bumi merupakan sunnah dan hukum yang tidak pernah berubah dan tetap ada sepanjang masa. Khalifah di sini menjadi manifestasi kebenaran mutlak dan yang lebih penting, mereka memiliki hubungan istimewa dengan Allah Swt. Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi merupakan makhluk unggul dan paling sempurna dalam mewakili dan menunjukkan […]

Ahlulbait

Imam Mahdi af dan Masyarakat Ideal

ICC Jakarta – Manusia secara naluri mempunyai kecenderungan pada kesempurnaan seperti mencari keadilan, kebenaran dan kebaikan. Dengan adanya kecenderungan tersebut, manusia dalam sepanjang sejarah berusaha merealisasikan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai akhlak.Para nabi dan wali merupakan penggagas dan pendahulu misi-misi suci tersebut. Upaya dan perjuangan mereka semenjak awal berupaya memberikan petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan […]

Ahlulbait

Bimbingan dan Didikan Imam Ali as kepada Abu Fadzl Abbas

ICC Jakarta – Abbas bin Ali dilahirkan di kota Madinah pada empat Syaban tahun 26 Hq. Nama Abbas dikenal sebagai simbol sikap ksatria, keberanian dan keperkasaan. Abbas dengan segala kelebihan dan keutamaannya itu adalah hasil didikan langsung ayahnya, Imam Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat, Ali memberikan perhatian sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Abbas, seperti anak […]

Ahlulbait

Mab’ats, Momentum Bangkitnya Kemanusiaan

ICC Jakarta – Tanggal 27 Rajab adalah hari perwujudan kekuasaan Tuhan di muka bumi. Hari Mab’ats Rasulullah Saw. Hari mekarnya risalah kenabian Muhammad, manifestasi nama Tuhan dan Islam. Al Quran menyebutnya sebagai nikmat yang diberikan kepada umat manusia dan dalam Surat Ali Imran ayat 164, Allah Swt berfirman,  “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang […]