NAVIGASI

Tips Menjalin Hubungan dengan Imam Mahdi Ajf

Kategori: Mahdawiyah

ICC Jakarta – Ayatullah Bahjat, seorang ulama dan faqih terkenal kota Qum adalah seorang marja taklid kenamaan dalam lingkungan Syiah. Semasa hidupnya ia mengajar jenjang Bahtsul Kharij (Pelajaran Fikih Tingkat Tinggi) di Hauzah Ilmiah Qum. Ia adalah ulama yang terkenal karena kezuhudan dan irfannya. Ia juga senantiasa membiasakan dan menyibukkan diri dengan pensucian jiwa dan masalah-masalah ruhaniah. […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2021 Islamic Cultural Center Jakarta. All Rights Reserved.