Mahdawiyah

Makna Ghaibah dan Hairah dalam Riwayat-riwayat tentang Keghaiban Imam Mahdi Afs

ICC Jakarta – Terkait dengan riwayat yang menjelaskan tentang keberadaan Imam Mahdi As dan masa-masa keghaiban Imam Mahdi As seperti pada riwayat tersebut di antaranya adalah: Imam Ali As berkata: “Keturunanku kesebelas yang bernama Mahdi akan mengalami masa ghaibah dan juga hairah. Dia yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya, bumi telah dipenuhi dengan […]

Mahdawiyah

Riwayat-riwayat Tentang Keberadaan Imam Mahdi As

ICC Jakarta – Sebelum Imam Mahdi As terlahir ke dunia, para Imam telah mengisyaratkan akan keghaiban Imam Mahdi. Isyarat dan pemberitahuan semacam itu sebenarnya hanya sebagai peringatan bagi kaum syiah supaya mereka siap dan tidak terkejut dengan peristiwa yang akan mereka hadapi. Dibalik banyaknya  isyarat-isyarat yang dikatakan oleh para Imam Suci Ahlulbait As tersebut, pada dasarnya […]

Mahdawiyah

Kemunculan Imam Mahdi, Janji Allah Swt

ICC Jakarta – Manusia secara naluri mempunyai kecenderungan pada kesempurnaan seperti mencari keadilan, kebenaran dan kebaikan. Dengan adanya kecenderungan tersebut, manusia dalam sepanjang sejarah berusaha merealisasikan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai akhlak. Para nabi dan wali merupakan penggagas dan pendahulu misi-misi suci tersebut. Upaya dan perjuangan mereka semenjak awal berupaya memberikan petunjuk kepada manusia ke arah […]

Mahdawiyah

Potret Pemerintahan Imam Mahdi

ICC Jakarta – Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 90 berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Ayat tersebut menggambarkan pondasi-pondasi penting sosial seperti keadilan dan kemuliaan dengan arti sebenarnya yang […]

Mahdawiyah

Nama Imam Mahdi

ICC Jakarta – Nama Imam Mahdi adalah Muhammad, sedangkan nama ayahnya adalah ‘Abdullah. Jadi, nama Imam Mahdi dan nama ayahnya sama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى “Dunia ini tidak akan sirna hingga seorang pria dari keluargaku yang namanya sama […]

Mahdawiyah

Kelahiran Yang Tersembunyi

ICC Jakarta – Meskipun bukti-bukti tekstual dan historis tentang kelahiran Imam Mahdi sangat gamblang dan jelas, namun kelahiran beliau masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Mereka malah mengingkari bahwa beliau telah lahir dan menganggapnya masih belum lahir. Mungkin faktor utama atas klaim mereka itu adalah kelahiran beliau yang terjadi secara tersembunyi dan tidak pernah melihat beliau […]