NAVIGASI

Kaidah Rahmat, Bukti Keberadaan Imam Mahdi Afs

Kategori: Mahdawiyah

ICC Jakarta – Dalam kosa kata agama-agama dunia kita sering berhadapan dengan sebuah terma the Messiah yang bermakna akan datangnya seorang juru selamat bagi umat manusia. Semenjak dahulu kala, kedatangan seorang juru selamat di akhir zaman adalah sebuah keyakinan yang telah diterima masyarakat pada setiap masa. Mereka selalu mengenangnya dan menanamkan keyakinan tersebut di dalam benak […]

Baca lebih lanjut

Kemunculan Imam Zaman Afs

Kategori: Mahdawiyah

ICC Jakarta – Dalam khazanah terminologi dan teologi Syiah zhuhur bermakna kemunculan dan bangkitnya Imam Mahdi setelah menjalani ghaibah kubra. Kemunculan sosok yang biasa disebut sebagai Sang Juru Selamat ini adalah dalam rangka menegakkan pemerintahan adil di dunia. Secara leksikal, zhuhur berasal dari akar kata “zha-ha-ra” berarti munculnya sesuatu yang tersembunyi.  Kata ini menunjukkan nampak jelasnya sesuatu, […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2021 Islamic Cultural Center Jakarta. All Rights Reserved.