Akhlak

Hadis Tentang Ujub 2

Ujub Orang-orang yang Tidak Beriman Orang kafir, munafik, musyrik, dan atheis memiliki sifat dan watak buruk, ahli maksiat dan dosa. Adakalanya sampai pada tingkat mengagumi dan ujub dengan semua kekufuran dan keburukan itu, mengira diri mereka berjiwa bebas dan terbuka, tidak bertaqlid dan terlepas dari takhayul. Orang-orang ini memandang diri mereka sebagai manusia-manusia pemberani dan […]

Akhlak

Hadis Tentang Ujub 1

ICC Jakarta – Diriwayatkam dari Muhammad bin Yaqub (Kulaini), dari Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ali bin Asbath, dari Ahmad bin Umar al-Halal, dari Ali bin Suwayd yang berkata kepada Abul Hasan as tentang ujub yang merusak sifat perbuatan manusia. Imam berkata, “Ada beberapa tingkat ujub, salah satunya adalah, ketika sifat buruk seseorang yang […]

Akhlak

Fanatisme yang Terpuji dan Tercela

ICC Jakarta – Fanatisme yang dimaksud ialah sikap atau tindakan berupa ajakan seseorang untuk membantu kerabatnya agar berkomplot melawan pihak yang memusuhi mereka, baik itu sebagai pihak penindas maupun tertindas. Seorang yang fanatik itu yang membantu kelompoknya dalam penindasan, marah kepada pihak lain karena membela kerabatnya dan mempertahankan mereka. (Ibnu Manzhur, Lisān al-‘Arab, j. 9, […]

Akhlak Info ICC

Khidmat Sosial, Manifestasi Ibadah Tertinggi

ICC Jakarta – Salah satu kecenderungan tertinggi manusia adalah perasaan dan kelembutan yang muncul dari relung jiwanya yang paling dalam. Semua itu terejawantah dalam bentuk pelayanan serta pengabdian kepada sesama dalam lembaran hidupnya. Manusia bukan seperti batu yang tak berjiwa, yang tak peduli pada sesamanya. Perasaan lembut untuk membantu orang lain sangat kentara dalam pribadi-pribadi […]

Akhlak

Ayatullah Khamenei: Wanita adalah Sumber Ketenangan Keluarga

ICC Jakarta – Memperhatikan masalah keluarga – khususnya masalah kesehatan, keamanan, ketenangan dan kehormatan wanita dalam lingkungan keluarga – adalah salah satu masalah utama. Kami memiliki sejumlah masalah utama. Ini salah satunya. Anda harus melihat faktor apa yang menghilangkan ketentraman dan ketenangan pikiran wanita di dalam keluarga. Anda harus mencoba menghilangkan faktor-faktor ini dengan cara […]

Akhlak Info ICC

Tiga Jalan Meraih Keridhaan Allah Swt

Allah swt akan memberikan tiga perkara kepada orang yang sudah meraih maqam ridha: Barangsiapa beramal dengan keridhaan-Ku, Aku akan berikan mereka tiga perkara: Aku akan ajari bagaimana bersyukur yang tidak bersamaan dengan kejahilan. Maka hal pertama adalah syukur kepada Allah swt bersamaan dengan ilmu dan kesadaran. Watak manusia adalah tidak bersyukur; ia tenggelam dalam kenikmatan […]

Akhlak

Shalat dan Pendidikan Individual

Meskipun filsafat salat bukanlah rahasia bagi seseorang, akan tetapi pemberian atensi yang besar terhadap teks ayat dan riwayat Islam akan menuntun kita pada berbagai pekerjaan yang lebih mengakar dalam masalah ini. a. Salat adalah mengingat Allah swt Hakikat, prinsip, tujuan, pondasi, mukaddimah, hasil, dan -pada akhirnya- filsafat salat adalah mengingat Allah swt yang pada ayat […]

Akhlak

Akhlak Pecinta Ahlulbait

ICC Jakarta – Dari Ayahandaku, semoga Allah swt memberi rahmat kepadanya, ia mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Ali Bin Husain Asyad Abadi dari Jabir bin Ju’fi, ia mengatakan telah berkata Abu Ja’far:“Apakah cukup yang menjadi syiah dengan hanya mengatakan cinta kepada Ahlulbait? Imam menjawab, “Demi Allah , tiada lain Syiah kami adalah mereka yang bertakwa kepada […]

Akhlak

Kuncinya Hanya Sabar

ICC Jakarta – Seorang penjual daging datang kepada Sayidina Ali bin Abi Thalib. Dengan semangat dia menawarkan daging dengan kualitas super. Imam menjawabnya, “Aku tidak memiliki uang”. Si penjual berkata, “Aku akan bersabar menantinya.” Dia memberi kesempatan kepada imam untuk berhutang dan boleh membayar kapan saja. Namun Imam Ali berkata, “Aku pun akan bersabar untuk […]